{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}
永不缺́錢̛符管

永不缺́錢̛符管

全店,買滿HK$400免運費

全店,消費獎賞活動

HK$488.00
{{shoplineProductReview.avg_score}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{shoplineProductReview.total}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
{{amazonProductReview.avg_rating}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{amazonProductReview.total_comment_count}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
數量 組合數量
加入追蹤清單
一次最大商品購買數量限制為 99999
該數量不適用,請填入有效的數量。
售完

商品存貨不足,未能加入購物車

您所填寫的商品數量超過庫存

{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}

{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}

每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件

現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件

若想購買,請聯絡我們。
加入追蹤清單
商品描述

❤️永不缺́錢̛符管❤️原符管由七彩經̇繩捆綁 ,起̍到̇鞏固的功效 ,每一根́符管的能̇量經文均為師̍傅親手̛所寫  ,可招財  ,保平̛安  ,避̇險擋̇災 、遇貴̛人!佩戴̍即可!師̀父是當今̍泰國皇室太子妃的̛佛法老師̀,全泰́五大̀塔固̛龍普詹(瓦薩逮)法脈衣鉢̛傳人,龍婆馬哈蘇̀拉薩,洛卡塔́符管(全̀地球的能量̀)!昭坤蘇拉薩,超強人̍緣符管̛,很多明星也前̀往尋找此師傅的符̛管。

送貨及付款方式

送貨方式

 • 順豐速運 - 順豐站取件
 • 順豐速運 - 服務中心取件
 • 順豐速運 - OK便利店取件
 • 順豐速運 - 7-11便利店取件
 • 順豐智能櫃
 • 順豐工商地址/住宅

付款方式

 • 支付寶 (HK)_SHOPLINE Payments
 • 信用卡(PayPal Express)
 • Bank Transfer
 • 微信支付
顧客評價
{{'product.product_review.no_review' | translate}}